0

Winkelwagen

0 Artikelen - € 0,00
Ga naar afrekenen

Used Products

Groningen

Groningen

Garantiebepalingen

Verkoopvoorwaarden Used Products Groningen
• (Om)ruilen is niet mogelijk
• Producten worden verkocht zoals ze zijn. Controleer deze dus goed voor aankoop! Desgevraagd kunnen wij u op verzoek ook van gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de staat van het product voorzien.
• Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingsheffing over de winstmarge. BTW niet aftrekbaar!
• Algemene voorwaarden staan ook op onze website

Defecten
Ons retourbeleid is per product verschillend omdat het altijd afhankelijk is van het artikel zelf. Treft u de pech van een verkeerde of beschadigde bestelling, laat het ons dan meteen weten via support@usedproductsgroningen.nl, dan sturen we u de retourinstructies zoals die van toepassing zijn op het betreffende artikel direct toe.

Garantie
Used Products Groningen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de garantie van het aan u geleverde product.

De klant heeft uitsluitend op vertoon van de aankoopbon minimaal een maand garantie op uw aangekochte product. Dit houdt in dat indien het product niet goed functioneert, onze technische dienst dit zal trachten te verhelpen. Lukt dit niet dan kunt u het ruilen tegen een vergelijkbaar product, of ontvangt u een tegoedbon.

Deze garantie vervalt
• Bij nalatige omgang met het artikel,
• Bij opzettelijke beschadiging van het artikel en
• Indien anderen dan Used Products Groningen zonder toestemming herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
• Afwijkende garantiebepalingen omtrent een artikel zullen (op de aankoopbon) vermeld worden.

Vragen of klachten
Mocht u nog vragen hebben over het garantiebeleid van Used Products Groningen of een klacht hebben over een geleverde bestelling, neemt u dan contact op met onze Support afdeling via support@usedproductsgroningen.nl. Vergeet hierbij alstublieft niet uw naam en ordernummer te vermelden. U krijgt op werkdagen vaak binnen 24 uur antwoord.

Extra informatie

Garantievoorwaarden mobiele telefoons

Wanneer heeft u geen recht op garantie?

  • • indien u wijzigingen aan uw toestel heeft aangebracht; c.q. heeft laten aanbrengen;
  • • indien het defect geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
  • • indien het defect is opgetreden als gevolg van brand- vocht- of waterschade, val- of stootschade, zandschade, blikseminslag of door andere invloeden van buitenaf.

Inleveren toestel voor reparatie / opsturen voor reparatie

Used Products Groningen biedt u drie mogelijkheden:

  1. Toestel in onze winkel inleveren, na reparatie zal het toestel dan ook weer opgehaald kunnen worden in de betreffende winkel.
  2. Het toestel opsturen naar de Support-afdeling van Used Products Groningen. Na reparatie zal deze weer aan u teruggestuurd worden (voor het terug sturen betaalt u geen verzendkosten).
  3. Zelf het toestel opsturen naar het geautoriseerd servicecenter. Na reparatie zal het toestel dan ook direct naar uw huisadres worden verzonden (voor het terug sturen betaalt u geen verzendkosten).

Onderzoek- en reparatiekosten

Toestellen waarbij defecten worden geconstateerd die niet onder fabricagedefecten vallen (of ontstaan door oneigenlijk gebruik), worden niet kosteloos gerepareerd.

U ontvangt hiervoor een prijsopgave waarbij u de keuze kunt maken om het toestel voor betreffende kosten te laten repareren of het toestel ongerepareerd retour naar een Used Products Groningen filiaal te laten versturen, waarvoor standaard onderzoekskosten aan u worden doorberekend, of afstand te doen van uw toestel zodat deze achterblijft bij het geautoriseerd servicecenter, waardoor u dan geen onderzoekskosten hoeft te betalen.

Vocht- en waterschade

Het verschil tussen vocht- en waterschade is dat waterschade wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld uw telefoon in het water te laten vallen en dat vochtschade vaak ongemerkt wordt veroorzaakt. Vochtschade kan meerdere oorzaken hebben en hoeft dus niet perse te maken te hebben met regen of een glas water.

Ieder toestel is uitgerust met een zogenaamde vochtdetector. Deze geeft door middel van oxidatie/ verkleuring aan of het toestel in aanraking is geweest met teveel vocht. Ook kunnen afzonderlijke onderdelen van het toestel oxideren, los van de vochtdetector. Oorzaken kunnen o.a. zijn: transpiratie, damp, buiten lopen in de regen (met het toestel op een ogenschijnlijk droge plaats).

Indien het geautoriseerde servicecenter vocht- of waterschade constateert, of het mankement is te wijten aan overmatige stof c.q. vuil, wordt het toestel niet gerepareerd en teruggestuurd naar Used Products Groningen. De door het geautoriseerde servicecenter berekende onderzoekskosten worden dan wel aan u doorberekend. Used Products Groningen stelt u vooraf op de hoogte van de constatering van vocht- of waterschade door het geautoriseerde servicecenter, maar heeft geen invloed op de beoordeling hiervan. Van vloeistofschade worden foto’s gemaakt voor de klant. Deze foto is opvraagbaar via support@usedproductsgroningen.nl.

Val- en stootschade

Als uw mobiele telefoon ergens tegenaan stoot of valt, hoeft de schade niet altijd aan de buitenkant zichtbaar te zijn, terwijl het product inwendig toch schade heeft opgelopen. Let er daarom op dat u uw telefoon niet los in uw tas opbergt of zodanig in uw broekzak stopt dat het knel kan komen te zitten.

Indien het geautoriseerde servicecenter val- of stootschade constateert, wordt het toestel niet gerepareerd en teruggestuurd naar Used Products Groningen. De door het geautoriseerde servicecenter berekende onderzoekskosten worden dan wel aan u doorberekend. Used Products Groningen stelt u vooraf op de hoogte van de constatering van val- of stootschade door het geautoriseerde servicecenter, maar heeft geen invloed op de beoordeling hiervan.

Zandschade

In omgevingen met veel zand en vocht is het altijd extra uitkijken met uw telefoon. Zelfs als u deze nog niet uit uw tas heeft gehaald, loopt deze al gevaar. Fijn zand (meestal de toplaag van het zand dat u op zeestranden vindt) en waterdamp kruipen overal tussendoor. Ritssluitingen bijvoorbeeld zijn niet in staat dit tegen te houden, terwijl een simpel plastic tasje dit wel weer doet.

Zandschade kunt u voorkomen door tijdens bezoekjes aan het strand, bos of andere gebieden met een hoge luchtvochtigheid, uw mobiele telefoon in een plastic zak te verpakken. Zeker op het strand weet zand zich tot diep in tassen door te dringen (de beste plastic zakjes zijn boterhammenzakjes). Houd echter wel goed rekening met condensvorming. Wikkel uw telefoon daarom nooit helemaal stijf in, maar zorg dat de telefoon in het tasje toch nog een beetje kan ademen.

Als uw telefoon in het zand is gevallen, of er is zand overheen gekomen, kunt u het beste zoveel mogelijk blazen om zoveel mogelijk zand te verwijderen. Wat u vooral niet moet doen is over het toestel vegen; u maakt dan alleen maar krassen en zorgt er voor dat het zand nog dieper in de openingen en gaten kan komen. Als het grootste deel van het zand is verwijderd, pakt u uw telefoon goed beschermd in. Zand kruipt niet zolang er niet aan het toestel wordt gezeten. Neem het toestel mee naar een rustige en windvrije locatie waar u er goed aan kunt werken (thuis aan een grote tafel) en pak hem daar pas weer uit. Met een zachte kwast en de stofzuiger haalt u nu de rest van het zand weg. Nooit met een doek of uw vingers: dit geeft weer meer risico op beschadiging van het schermpje.

Indien het geautoriseerde servicecenter zandschade constateert, wordt het toestel niet gerepareerd en teruggestuurd naar Used Products Groningen. De door het geautoriseerde servicecenter berekende onderzoekskosten worden dan wel aan u doorberekend. Used Products Groningen stelt u vooraf op de hoogte van de constatering van zandschade, door het geautoriseerde servicecenter, maar heeft geen invloed op de beoordeling hiervan.