x

Zichttermijn | Retourneren internetorders


U heeft online een product bij Used Products Groningen gekocht. Mocht u toch twijfelen over uw aankoop, dan doen wij daar niet moeilijk over. Volgens de wet Koop op Afstand heeft u recht op een bedenktijd. Binnen 14 kalenderdagen kunt u uw bestelling kosteloos annuleren.

Bedenktijd van 14 kalenderdagen

Bent u niet overtuigd van uw bestelling? Dan kunt u dit binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen kosteloos annuleren. Vanaf uw bekendmaking van de annulering heeft u 14 kalenderdagen de tijd om de producten aan Used Products Groningen retour te zenden.

Producten terugsturen: de voorwaarden

Let op: stuur het pakket nooit zomaar 'retour afzender'! Wilt u uw bestelling annuleren, laat dit dan binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen per e-mail ([email protected]) of telefoon (050 - 280 5517) aan ons weten. U krijgt dan het herroepingsformulier opgestuurd. Middels dit formulier maakt u kenbaar dat u de overeenkomst wilt annuleren. U kunt het formulier ook zelf downloaden, klik hier om het Herroepingsformulier te downloaden. Wij vragen u dan nog wel om uw annulering eerst per telefoon of via e-mail aan ons kenbaar te maken. Daarna zendt u ons het herroepingsformulier toe.

Retourzendingen

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Used Products Groningen niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van reden ons te informeren dat u de koopovereenkomst wilt ontbinden en de bestelling wenst te retourneren. U dient uw bestelling binnen deze 14 dagen te retourneren. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal Used Products Groningen binnen de wettelijk vastgestelde periode van 14 dagen het door u betaalde bedrag terugbetalen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om de verpakking netjes open te maken en uw bestelling te retourneren in de originele verpakking. Verpak de te retourneren producten op dezelfde wijze als het door ons was verzonden. Gebruik hiervoor bij voorkeur de originele verzendverpakking.

Zichttermijn is geen gebruiktermijn:

De klant dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met het toegezonden product om te gaan. De klant heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de klant nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken. Wanneer de klant het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. Used Products Groningen heeft dus recht op vergoeding wanneer de consument het product gebruikt retourneert. Nadat de klant zijn besluit om te herroepen aan Used Products Groningen bekend heeft gemaakt krijgt de klant nog eens 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen. Extra vracht- en leveringskosten en de kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Terugbetaling vind plaats nadat Used Products Groningen het product heeft ontvangen.

Uitzondering herroepingsrecht goederen en diensten:

  • Producten die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de gesealde verpakking door de consument is verbroken;
  • Games voor de PC en spelconsole, alle software.
  • Niet-consumentenkoop. Deze voorwaarde geldt expliciet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Artikel 12 uit de algemene voorwaarden)

Kijk voor meer informatie over zichttermijn bij onze Algemene voorwaarden